8
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-8,stockholm-core-2.3.3,select-child-theme-ver-1.0.0,select-theme-ver-9.4,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_menu_,qode-mobile-logo-set,wpb-js-composer js-comp-ver-6.9.0,vc_responsive

Samtalsterapi

Terapi handlar om att stanna upp och möta Dig själv och Dig själv i relation till andra på ett djupare plan. Klienter beskriver ofta terapin som ett ”andningshål” att tryggt utforska det som är sant, vad som ger mening och det som blockerar det autentiska.

Individuell terapi

Samtalsterapi innebär att du tillsammans med mig ger dig utrymme att möta dig själv på ett djupare plan. Vi tar avstamp från var du är, vad som är aktuellt och vad du längtar efter. I terapin får du möjlighet att utforska din bakgrund och hur dina tidiga upplevelser påverkar dig i nuet. Dessa upplevelser har bildat mönster som inte alltid gynnar oss. Terapin ger dig redskap att förändra och förbättra din livssituation så att du når harmoni och balans i tillvaron. Inom min terapi finns det också plats för djupare reflektioner och samtal som rör existentiella frågor, andlig längtan, mening och livsåskådning.

Du kan söka stöd, hjälp och terapi för allt som påverkar ditt välmående.

Ett terapisamtal tar 60 minuter på min mottagning, alternativt Zoom/Skype/telefon i vissa fall när det kan vara svårt att ses personligen.

Det finns möjlighet till rabatterad terapi för studerande och arbetslösa efter ett inledande samtal.

Enligt gällande praxis tillämpas 24-timmars avbokningspolicy.

Vid en livskris (t.ex. separation, dödsfall, sjukdom)

Vid utmaningar med hälsan

Vid relationsproblem (t.ex. medberoende, bråk, missnöjdhet)

Vid obearbetat trauma (t.ex. sjukdom, skilsmässa, misshandel, missbruk)

Vid allmän oro, ångest och stress

Vid låg självkänsla/självförtroende

När livet känns trist och tungt

När det finns ett behov av förändring

När jag vill förstå mig själv bättre

Parterapi

Parterapi innebär att du och din partner tillsammans med mig tar er tid att reflektera och öppet prata om vad som inte känns bra i relationen, missförhållanden och meningsskiljaktigheter, etc – inte minst att med min hjälp komma fram till en gemensam lösning

Våra liv och vardagens tristess och utmaningar skapar ofta stress i relationen. I terapirummet skapar vi en öppen och trygg miljö med ärlighet och ökad förståelse för varandra. Vi skapar verktyg som för er närmare varandra, underlättar vardagen för varandra, ökar kontakten och närheten till varandra och med kärlek och empati får relationen i balans igen.

Du och din partner kan söka stöd, hjälp och terapi för allt som påverkar ert gemensamma välmående.

Ett parterapisamtal pågår 90 minuter på mottagningen.

Enligt gällande praxis tillämpas en 24 timmars avbokningspolicy.

Vid en kris

När ni bråkar mycket

När ni inte pratar med varandra

Vid lite/ingen sex/andra sexuella problem

Vid känslan av ensamhet i relationen

Vid brist på engagemang

Vid otrohet

När en eller båda vill skiljas